Laddar...


Köp- & leveransvillkor

Köp- och leveransvillkor för ExtraWebShop.com (EWS) med produktpartners
(Senast uppdaterad 2013-08-20)1. OBS! För att handla på ExtraWebShop.com måste du vara minst 18 år. Om du är under 18 år måste målsman (förälder) godkänna beställningen. Vid registrering som kund ska du ange födelsedatum. Vid ej kontant betalning räknas du som kreditkund (även om du beställer via postförskott) och ska då ange hela ditt personnummer.

Villkoren kan skilja sig för länder utanför Sverige. Se nedan. När du handlar i ExtraWebShop.com så har du automatiskt accepterat dessa villkor. Villkoren kan komma att uppdateras från tid till annan, t ex pga av lagändringar och kunden förväntas själv hålla sig uppdaterad därom genom att läsa dessa villkor vid tillfälle för aktuell handel.


2. Leveranstider

I normalfallet levereras beställning inom en till 1-3 arbetsdagar. Om någon artikel skulle vara slut så kontaktar vi dig och rådgör hur vi ska hantera ordern. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

3. Leveranser

Alla leveranser sker med av oss vald speditör enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet.

4. Ordermetod

Vi skickar varor mot kontant förskottsbetalning med kreditkort eller insättning på BankGiro och konto.

Leverans kan också ske mot postförskott. Vid betalning mot postförskott tillkommer en avgift på 65 kr eller mer enligt priset för postförskottet vid varje tillfälle. Vid returer debiteras kunden för samtliga leverans- och administrationskostnader, inkl postförskottsavgift. Vid försen

Ångerrätt gäller 7 dagar vid obruten förpackning – kunden står för uppkomna leveransavgifter.

Betalning sker via kreditkort, BankGiro, postförskott, förskottsbetalning eller kontant om överenskommet.


5. Försenad betalning och ej utlösta paket

Outlösta postförskottspaket debiteras med 160 SEK i expedition + aktuell fraktavgift, vilket faktureras i efterskott. Alla beställningar som inte betalas i tid skickar vi en påminnelse för, vilket innebär att du som privatperson påförs en påminnelseavgift om 60 kr och ev efter det en inkassokostnad om 180 kr. Om du trots det inte betalar kommer du att spärras i vårt kundregister. Dessutom påförs dröjsmålsränta á 5 % per månad efter förfallodatum. Vi skickar också fordran till inkasso och om räkningen då inte betalts, även vidare till Kronofogden för indrivning. Företag och organisationer debiteras 450 kr i förseningsavgift från förfallodagen. Om förseningsavgiften inte betalas i tid debiteras en dröjsmålsränta á 10% per månad för hela beloppet, samt att ärendet kan skickas vidare för indrivning till Kronofogden. Upprättande av ev betalningsplan debiteras med 170 kr, enligt lagen för förseningsavgifter.

Varje order är vanligtvis förskottsbetalad innan leverans och då skickas faktura eller kvittens kostnadsfritt ut via registrerad epost. I de fall vi tvingas att skicka ut påminnelsefakturor måste det av säkerhetsskäl i tillägg skickas ut som pappersfaktura med vanlig post och då debiteras en faktureringsavgift á 35 kr per pappersfaktura för extrautgifter för post och administration.

6. Villkor för leveranser utanför Sverige

Leverans utanför Sverige sker endast mot kortbetalning eller förskottsbetalning till vårt konto. Tillägg för frakt till utlandet tillkommer på samtliga beställningar, om inget annat särskilt kommit överens om skriftligen. Vid frågor var vänlig ta kontakt med oss via vår kontaktsida eller telefon.

7. Förändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

8. Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

9. Returer

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

10. Orderbekräftelse

När du har gjort din beställning, skrivs automatiskt en orderbekräftelse på skärmen ut och skickas till den e-postadress du har angivit vid kundregistreringen eller i kassan. Var därför noga med att fylla i rätt e-postadress. På orderbekräftelsesidan finns en knapp för att spara en kvittens eller faktura som PDF-fil på din dator eller för att skriva ut direkt.

11. Reklamationer

Reklamation ska göras inom 10 dagar efter leveransutskick. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som ska påvisa, att felet man anmärker på, fanns redan vid leveranstillfället.

12. Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Vi erbjuder oss att vara lyhörda och att vi tillsammans löser ev tvister internt tillsammans med kunden så att båda parter ska bli nöjda. Om det inte är möjligt använder vi av oss skiljeförfarande och som en sista utväg i domstol. Gäller både privatpersoner och företag/organisationer.

13. Ansvar vid bruk/användande av produkter från ExtraWebShop.com (EWS)


EWS tillhandahåller en webbshopsportal för olika företag där de kan tillhandahålla sina produkter och tjänster till försäljning. Produkter i EWS kommer således från olika producenter, leverantörer och partners som själva ansvarar för sina produkter, tjänster och produktpåståenden.

Vid kosttillskottförsäljning gäller följande generella regler för alla produkter tillhandahållna genom denna webbshopslösning:

Inga garantier lämnas eller utlovas om att produkterna kan bota, hela eller läka någon/något varken direkt eller indirekt.

EWS frånsäger sig allt ansvar beträffande eventuellt påstådda negativa t ex orsaker, verkningar och bieffekter, direkta och indirekta gällande produkter sålda här från vilken leverantör som helst. Påstådd utebliven eller mindre än önskad effekt vid bruk av kosttillskott, ansvaras ej heller för.

Inga
av EWS kosttillskott är att anses som läkemedel. Produkterna säljs ej i syfte att bota, hela, läka eller ha någon som helst medicinsk effekt, utan är enbart att se som kosttillskott eller föda (t ex organiska bär etc).


Bruksanvisningar här är att se som en rekommendation, men i slutändan är det upp till kunden själv att förvissa sig om mest lämpliga bruk av aktuellt kosttillskott. I vissa fall kan en produkt vara direkt farlig vid överkonsumtion eller vid t ex medicinering eller graviditet. Den som beställer produkter ansvarar för att själv ha uppsökt läkare för rådgivning innan de använder några produkter.

14. Marknadsföring och produktpåståenden

Ingen form av marknadsföring, inspelning, fotografering, filmning eller på något sätt utlämnande av information gällande produkterna, på annat sätt än överenskommet får förekomma.

I händelse att någon medlem eller kund på något sätt marknadsför, säljer på annat sätt än överenskommet eller lämnar ut information gällande produkterna utan EWS skriftliga godkännande eller på ett sätt som kan skada EWS, kan medlem/kund delvis bli avstängd och vid behov ställas till svars för sitt agerande, vilket kan medföra t ex böter eller rättsliga åtgärder.

En kund, säljpartner eller annan återförsäljare som tillämpar felaktig marknadsföring eller produktpåståenden är själva anvariga och kan inte hålla EWS eller dess leverantörer ansvariga för sina egna handlingar.

15. Tryckfel och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera priser, produkttexter och bilder som tryckts/skrivits felaktigt i tryck eller på vår hemsida. Vi reserverar oss även mot prisjusteringar (såsom förändrade priser från våra leverantörer, valutaförändringar), lagerförändringar och ev tekniska fel i webshopen, webbläsare eller server.

EWS frånsäger sig allt ansvar för att material från www.extrawebshop.com, eller någon site som denna site är länkad till, kopieras helt/delvis eller ändras eller på något annat sätt förvanskas av någon.

 

 

 

Köp- & leveransinformation

Köp- och leveransvillkor för ExtraWebShop.com (EWS) och produktpartners

2012OBS! För att handla på ExtraWebShop.com måste du vara minst 18 år. Om du är under 18 år måste målsman (förälder) godkänna beställningen.

Villkoren kan skilja sig för länder utanför Sverige.

Leveranstider

I normalfallet levereras beställning inom en till 1-3 arbetsdagar. Om någon artikel skulle vara slut så kontaktar vi dig och rådgör hur vi ska hantera ordern. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Leveranser

Alla leveranser sker med av oss vald speditör enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet.

Ordermetod

Vi skickar varor mot kontant förskottsbetalning med kreditkort eller insättning på BankGiro och konto.

Leverans kan också ske mot postförskott. Vid betalning mot postförskott tillkommer en avgift på 65 kr. Vid returer debiteras kunden för leveransen.

Ångerrätt gäller 7 dagar vid obruten förpackning – kunden står för uppkomna leveransavgifter.

Betalning sker via kreditkort, BankGiro, postförskott, förskottsbetalning eller kontant om överenskommet.


Försenad betalning och ej utlösta paket

Outlösta postförskottspaket debiteras med 160 SEK i expedition + aktuell fraktavgift, vilket faktureras i efterskott. Om du inte betalar i tid skickar vi en påminnelse, vilket innebär att du påförs en påminnelseavgift om 60 kr och ev efter det en inkassokostnad om 180 kr. Dessutom påförs ränta enligt räntelagen med diskonto + 8 %. Om du trots det inte betalar kommer du att spärras i vårt kundregister. Vi skickar också din fordran för inkasso och även vidare till Kronofogden.

Villkor för leveranser utanför Sverige

Leverans utanför Sverige sker endast mot kortbetalning eller förskottsbetalning till vårt konto. Tillägg för frakt till utlandet tillkommer på samtliga beställningar. Vid frågor var vänlig ta kontakt med oss via vår via vår kontaktsida.

Förändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Returer

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Orderbekräftelse

När du har gjort din beställning, skickas automatiskt en orderbekräftelse på skärmen och till den e-postadress du har angivit i kassan. Var därför noga med att fylla i rätt adress. På orderbekräftelsesidan finns en knapp för att spara en kvittens eller faktura som PDF-fil på din dator eller för att skriva ut direkt.

Reklamationer

Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som ska påvisa, att felet man anmärker på, fanns redan vid leveranstillfället.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Ansvar vid bruk/användande av produkter från ExtraWebShop.com (EWS)

EWS tillhandahåller en webbshopsportal för olika företag där de kan tillhandahålla sina produkter och tjänster. Produkter i EWS kommer således från olika producenter, leverantörer och partners som själva ansvarar för sina produkter, tjänster och produktpåståenden.

Vid kosttillskottförsäljning gäller följande generella regler för alla produkter tillhandahållna genom denna webbshopslösning:

Inga garantier lämnas eller utlovas om att produkterna kan bota, hela eller läka någon/något varken direkt eller indirekt.

EWS frånsäger sig allt ansvar beträffande t ex orsaker och bieffekter, direkta och indirekta gällande produkter sålda här från vilken leverantör som helst. Utebliven eller mindre än önskad effekt vid bruk av kosttillskott, ansvaras ej heller för.

Inga
av EWS kosttillskott är att anses som läkemedel. Produkterna säljs ej i syfte att bota, hela, läka eller ha någon som helst medicinsk effekt, utan är enbart att se som kosttillskott eller föda (t ex organiska bär etc).


Bruksanvisningar här är att se som en rekommendation, men i slutänden är det upp till kunden själv att förvissa sig om mest lämpliga bruk av aktuellt kosttillskott. I vissa fall kan en produkt vara direkt farlig vid överkonsumtion eller vid t ex medicinering eller graviditet. Den som beställer produkter ansvarar för att själv ha uppsökt läkare för rådgivning innan de använder några produkter.

Ingen form av marknadsföring, inspelning, fotografering, filmning eller på något sätt utlämnande av information gällande produkterna, på annat sätt än överenskommet får förekomma.

Vid den händelse att någon medlem/kund på något sätt marknadsför, säljer på annat sätt än överenskommet eller lämnar ut information gällande produkterna utan EWS skriftliga godkännande eller på ett sätt som kan skada EWS, kommer medlem/kund delvis bli avstängd och vid behov ställas till svars för sitt agerande, vilket kan, men ej begränsas till, böter eller rättsliga åtgärder.

Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera priser, produkttexter och bilder som tryckts/skrivits felaktigt i tryck eller på vår hemsida. Vi reserverar oss även mot prisjusteringar (såsom förändrade priser från våra leverantörer, valutaförändringar), lagerförändringar och ev tekniska fel i webbshopen, webbläsare eller server.

EWS frånsäger sig allt ansvar för att material från www.extrawebshop.com, eller någon site som denna site är länkad till, kopieras helt/delvis eller ändras eller på något annat sätt förvanskas av någon.

// Slut på avtal //

Taggar

köpvillkor , leveransvillkor
  PayPal Acceptance Mark